Konkurs za izbore u saradnička zvanja

UNIVERZITET U BIHAĆU   BIOTEHNIČKI FAKULTET  Broj: 03-1676/2018. Datum: 21.09.2018. godine Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-5004/2018. od 12.09.2018. godine, raspisuje se:

Konkurs za upis u I godinu I ciklusa…

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćeni tekst- („Sl. glasnik USK“, br. 24/17), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-4311/2018 od 12.07.2018. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2437/2018 od 14. 06.…

Konkurs za upis u I godini II ciklusa…

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik USK“, br. 8/09, 9/10,4/11, 6/13 i 6/17), Odluke Senata Univerziteta u Bihaću, broj: 06-3305/2018 od 31.05.2018. godine i Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2437/2018 od 14.…