Sporazum o naučnoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Federalnog zavoda za agropedologiju u Sarajevu i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Dana 08 novembra tekuće godine u prostorijama Federalnog zavod za agropedologiju u Sarajevu, potpisan je Sporazum o naučnoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Federalnog zavoda za agropedologiju u Sarajevu, kojeg zastupa direktor Dženan Vukotić, i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Read More …

Potpisan Ugovor o korištenju prostorija Islamskog pedagoškog fakulteta za potrebe organizacije nastave Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Dekan Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Husein Vilić, je danas sa dekanom Islamskog pedagoskog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr Hajrudinom Hodžićem potpisao Ugovor o korištenju prostorija Islamskog pedagoskog fakulteta za potrebe organizacije nastave za studente Biotehničkog fakulteta. Read More …

OBAVIJEST o pokretanju obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca 

Informacije o pokretanju obavezne obuke poljoprivrednih savjetodavaca za 2023. godinu, kao i informacije o teoretskoj i praktičnoj obuci certifikovanje poljoprivrednih savjetodavaca možete naći na sljedećim linkovima: Obuka za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca – BIOTEHNIČKI FAKULTET (unbi.ba) Redovna godišnja obuka certificirani poljoprivrednih Read More …

Posjeta predstavnika Univerziteta u Bihaću Međimurskom veleučilištu u Čakovcu u okviru Erasmus+ Staff Mobility programa

U periodu od 08-12.05.2023. godine predstavnici Biotehničkog fakulteta dr.sc. Jasmina Ibrahimpašić, red.prof. i dr.sc. Merima Toromanović, docent, te dr.sc. Enes Dedić, ispred Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju na Univerztitetu, posjetili su Međimursko veleučilište u Čakovcu, Hrvatska. Posjeta je Read More …

Javna promocija projekta pod nazivom „Uticaj načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka“

U petak, 31. marta 223. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, upriličena je javna promocija projekta pod nazivom „Uticaj načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka“, koji je finaciran od strane Federalnog ministarstva nauke, kulture Read More …

Učešće prof. dr. Azre Skender na 8. Međunarodnom Kongresu poljoprivrede održanom na Poljoprivrednom fakultetu u Ankari (Republika Turska)

Profesorica našeg fakulteta Azra Skender učestvovala je na 8. Međunarodnom Kongresu poljoprivrede koji je održan na Poljoprivrednom fakultetu u Ankari (Republika Turska) od 26. do 28. oktobra. Na ovom impozantnom naučnom skupu profesorica Skender usmeno je prezentirala naučni rad sa naslovom “Pomological Read More …

Motivaciona radionica pod nazivom „Uspješne poduzetnice iz oblasti uzgoja i prerade ljekovitog bilja i agroturizma“.

Dana 26.09.2022. u prostorijama Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, održana je motivaciona radionicapod nazivom „Uspješne poduzetnice iz oblasti uzgoja i prerade ljekovitog bilja i agroturizma“.Motivaciona radionica je održana kao projektna aktivnost u implementaciji projekta „Razvoj iimplementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema Read More …

Finalna prezentacija projekta pod nazivom ”Jačanje administrativnog sistema za upravljanje i podršku oznaka zaštite geografskog porijekla (TCP/BIH/3801)”

Dana 14. 09. 2022. godine u Konjicu je održana Finalna prezentacija projekta pod nazivom ”Jačanje administrativnog sistema za upravljanje i podršku oznaka zaštite geografskog porijekla (TCP/BIH/3801)” pod pokroviteljstvom FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations). Na prezentaciji su sudjelovali Read More …

Otvoreni poziv BASF Innovation Hub 2022: BASF ponovo pruža podršku inovacijama koje se bave ključnim ekološkim izazovima današnjice

Obaveštavamo vas da je vodeća svetska hemijska kompanija BASF odlučila da i ove godine podrži startape i inovatore, uključujući i studente Biotehničkog fakulteta u Bihaću.  Doprinos idejama koje se bave ključnim ekološkim izazovima današnjice su u fokusu BASF Innovation Hub 2022, obuhvaćeni konceptom obnovljivih izvora Read More …

Posjeta prof. dr. Azre Skender Poljoprivrednom fakultetu na Çukurova Univerzitetu u Adani (Turska) u okviru Erasmus+ ICM Staff Mobility programa

Profesorica našeg fakulteta Azra Skender, posjetila je Poljoprivredni fakultet na Cukurova Univerzitetu u Adani (Republika Turska) u toku prošle sedmice, od 21. do 25. marta. Posjeta je realizirana kroz Erasmus+ projekt međunarodne mobilnosti, tačnije Erasmus+ ICM Staff Mobility for Teaching.U Read More …

SPORAZUM O POSLOVNO – TEHNIČKOJ SURADNJI između JU Univerziteta u Bihaću, odnosno OJ Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Obrtničke komora Unsko – sanskog kantona Bihać

Dana 25.02.2022, poptpisan je Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između JU Univerziteta u Bihaću, odnosno OJ Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću i Obrtničke komora Unsko – sanskog kantona Bihać. Sporazum je proistekao kao rezultat ranije započete saradnje između ove dvije institiucije Read More …

Sastanak Organizacionog odbora povodom održavanja ovogodišnje Međunarodne naučno-stručne konferencije „5. Juni – Svjetski dan zaštite okoliša“

Dana 02.03.2022. godine u prostorijama Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću održan je radni sastanak Organizacionog odbora povodom održavanja ovogodišnje međunarodne naučno – stručne konferencije „5. Juni – Svjetski dan zaštite okoliša“. Sastanku su prisustvovali članovi Organizacionog odbora sa Univerziteta, pri Read More …

Okrugli stol „Istraživanje mogućnosti bioremedijacije površina devastiranih industrijskim otpadom

Biotehnički fakultet 28.05.2021. godine Dana 28.05.201. godine u prostorijama Biotehničkog fakulteta, Univerziteta u Bihašu održan je Okrugli sto pod nazivom „Istraživanje mogućnosti bioremedijacije površina devastiranih industrijskim otpadom“. Okrugli sto je organiziran kao jedna od aktvinosti obiljažavanja 5. Juna Svjetskog dana Read More …

O B A V I J E S T

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje listu kandidata i postignute rezultate nakon završene obuke za poljoprivredne savjetodavce (novi ciklus obuke poljoprivrednih savjetodavaca) i stručnog ispita održanog dana 28.12.2020. godine.

O B A V I J E S T

Bachelor šumarstva Amina Mušinović, branit će dana 05. januar 2021. godine (Utorak), u 1500 sati, magistarski rad na temu ”Utjecaj uzgojno-meliorativnih zahvata različitih intenziteta na homogenost mladih i srednjedobnih sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)”, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Read More …

OBAVIJEST – Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za poljoprivrednog savjetodavca

Na osnovu člana 7. Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/15), Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću objavljuje Listu kandidata koji ispunjavaju uslove za pohađanje obuke za poljoprivrednog savjetodavca (redovna godišnja obuka certificiranih poljoprivrednih Read More …

Najbolje ocjenjeni nastavnici i saradnici Biotehničkog fakulteta u akademskoj 2019/2020 godini.

Na XIV (četrnaestoj) elektronskoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Biotehničkog fakulteta održanoj 21.10.2020 godine usvojen je Izvještaj Tima za osiguranje kvaliteta na Biotehničkom fakultetu o evaluacijskim anketama za zimski i ljetni semestar akademske 2019/2020 godine. Statističkom analizom rezultata provedene evaluacijske ankete studenta Read More …

OBAVIJEST o utvrđivanju načina, mjesta i rasporeda održavanja promocije dodjele diploma diplomantima/I ciklus studija i magistrantima/II ciklus studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Shodno Odluci Senata Univerziteta u Bihaću o održavanju pojedinačnih promocija dodjele diploma diplomantima/I ciklus studija i magistrantima/II ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću (broj: 06-3813/2020. od 10.09.2020. godine), kojom je  utvrđen termin održavanju promocije dodjele diploma diplomantima/I ciklus studija Read More …

Prezentacija studijskog programa II ciklusa studija „Održivi sistemi proizvodnje hrane“

Obaviještavamo sve zainteresirane kandidate da će se prezentacija studijskog programa II ciklusa studija „Održivi sistemi proizvodnje hrane“ na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, kao i mogućnosti stipendiranja/sufinanciranje studija održati 16.09.2020. godine sa početkom u 12.00 sati. Prezentacija navedenog studijskog programa Read More …

Učešće BIOTEHNIČKOG FAKULTETA Univerziteta u Bihaću u Erasmus+ projektu “Jačanje obrazovnih kapaciteta za upravljanje rizikom od alohtonih (ne-nativni) vodenih vrsta u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora)”

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću zajedno sa još 12 partnerskih Univerziteta i instituta iz zemalja EU, zemalja Zapadnog Balkana te Republike Turske uzeo je učešće u Erasmus+ projektu „Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Read More …

Participation of the BIOTECHNICAL FACULTY of the University of Bihać in the Erasmus+ project “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro)” – RiskMan

University of Bihać, Biotechnical Faculty together with 12 partners Universities and institutes from EU countries, Western Balkans and the Republic of Turkey took part in the Erasmus + project “Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Read More …

Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da je Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću raspisao KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu II ciklusa studija “ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE HRANE”

Upis studenata u I godinu II (drugog) ciklusa studija: Odsjek: Održivi sistemi proizvodnje hraneSmjer: Održivi sistemi proizvodnje hrane Pravo upisa na I godinu II-og ciklusa studija imaju kandidati sa završenim prvim ciklusom studija i stečenih 240 ECTS bodova u skladu Read More …

Javna promocija projekta pod nazivom “Genetička i pomološka karakterizacija drijena u prirodnim populacijama BiH”

U ponedjeljak, 06.07.2020. na Biotehničkom fakultetu održana je javna promocija projekta pod nazivom “Genetička i pomološka karakterizacija drijena u prirodnim populacijama BiH”. Finansiranje projekta je odobrilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a pod voditeljstvom prof. dr. Azre Skender. Projektne aktivnosti Read More …

KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu I i II ciklusa studija na Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2020/2021. godini

UNSKO SANSKI KANTON UNIVERZITET U BIHAĆU Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju- prečišćeni tekst („Sl. glasnik USK“, br. 24/17),  i  Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-1857/2020 od 04.06.2020. godine, Univerzitet u Bihaću objavljuje KONKURS / NATJEČAJ za upis Read More …