Posjeta predstavnika Univerziteta u Bihaću Međimurskom veleučilištu u Čakovcu u okviru Erasmus+ Staff Mobility programa

U periodu od 08-12.05.2023. godine predstavnici Biotehničkog fakulteta dr.sc. Jasmina Ibrahimpašić, red.prof. i dr.sc. Merima Toromanović, docent, te dr.sc. Enes Dedić, ispred Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju na Univerztitetu, posjetili su Međimursko veleučilište u Čakovcu, Hrvatska. Posjeta je Read More …