Opće informacije

Adresa: Luke Marjanovića bb, 77000 Bihać

Tel: + 387 37 228-059

Fax: + 387 37 228-057

E-mail: btf@unbi.ba

Dekan: dr. sc. Husein Vilić, van. prof.
Prodekan za nastavu:
dr. sc. Aida Džaferović, van. prof.
Prodekan za naučno-istraživački rad:
dr. sc. Emir Mujić, van. prof.

O Biotehničkom fakultetu

Biotehnički fakultet osnovan je 1998. godine, kao organizaciona jedinica Univerziteta u Bihaću koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja i naučno-istraživačku djelatnost. Nastavni i naučno-istraživački rad se organizuje kroz studij prvog i drugog ciklusa. Studij prvog ciklusa traje četiri godine (8 semestara), a studij II ciklusa traje jednu godinu (2 semestra).

Studij je organizovan na na odsjeku Prehrambena tehnologija (smjer Prehrambena tehnologija i smjer Nutricionizam), i na Poljoprivrednom odsjeku sa smjerovima Opšti, Ratarstvo-povrtlarstvo, Stočarstvo, Organska poljoprivreda, Voćarstvo-vinogradarstvo i Agroekologija i ruralni razvoj, zatim na Šumarskom odsjeku (smjer Šumarstvo) i odsjeku Zaštita okoliša (smjer Inžinjerstvo u zaštiti okoliša). Fakultet raspolaže sa ukupno oko 3.612 m2 prostora i 3 ha poljoprivredne površine, odnosno oglednih poljoprivrednih parcela na kojima se izvodi praktična nastava. Pored ovoga Fakultet raspolaže i sa savremenim laboratorijama za izvođenje vježbi iz predmeta koji to zahtijevaju, a u kojima pored se pored nastavnog procesa izvode eksperimentalna istraživanja za završne i magistarske radove. Fakultet je smješten u ulici Luke Marjanovića bb 77.000 Bihać.

Misija Biotehničkog fakulteta je realizacija visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih disciplina i prenos stečenih znanja u privredu i društvo. Od svog osnivanja Biotehnički fakultet posvećen je ostvarenju svoje misije zasnovane na uspješnim rezultatima naučno-istraživačkog rada i njihovoj primjeni u praksi. Tokom vremena, Fakultet je prema uočenim potrebama privrednog okruženja, kao i potrebama društva, razvijao studijske programe, kvalitet procesa rada i ljudske i materijalne resurse sa težnjom dostizanja najviših standarda. Na taj način, Biotehnički fakultet osigurao je obrazovne potrebe mladih generacija, naučno-stručne potrebe privrede i materijalne potrebe zaposlenih, te kao dio šireg obrazovno-naučnog sistema, predstavlja pokretačku snagu razvoja društva.

Vizija Biotehničkog fakulteta je da kao ravnopravni partner u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, dostigne najviše nivoe izvrsnosti. Orijentacija prema modernim studijskim programima i kvalitetnim studijama stvara uslove za brži rast i razvoj uz realno poimanje potrebe za obrazovanjem i karakterističnom okruženju. Značajan broj naučnih i stručnih projekata i obiman transfer dobivenih rezultata u privredu, stvara dodatnu vrijednost i kompetencije učesnika u procesu obrazovanja, a sve u cilju ostvarivanja postavljene vizije.