Uticaj načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka

Naziv projekta: Uticaj načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Halid Makić

Saradnici na projektu: prof. dr. sc. Jasmina Ibrahimpašić, doc. dr. sc. Elvisa Hdožić, doc. dr. sc. Samira Hotić, Emina Grdainovć-Ćehić, student drugog ciklusa, mladi istraživač

Partner na projektu je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci: prof. dr. sc. Biljana Plavšić-Davidović,

Projekt finasiran od strane Federalnog minisitarstva obrazovanja i nauke (FMON) kroz Program finansiranje /sufinasiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u federaciji Bosne i Hercegovine za  2022. godine

Sažetak istraživanja

Konzumiranje pripravaka od biljaka koje sadrže biološki aktivne tvari su postali trend kao prevencija bolesti, a i u nekim slučajevima liječenje, te se sve više  i  istraživanja fokusirana u pronalaženju novih ljekovitih sredstava, funkcionalnih prehrambenih i medicinskih proizvoda. Istraživanja se danas sve više proširuju na identifikaciju i kvantifikacija izoloranih aktivnih tvari iz biljnih materijala. Ti proizvodi jednim imenom se zovu botanički proizvodi.  Botanički proizvodi su uglavnom  namijenjeni pomoćna ljekovita sredtsva,  lijekovima, dodacima prehrani ili tvarima za terapijsku uporabu. 

Botanički proizvodi se dobijau  različutim  postupcima prerade biljaka, algi, gljiva i lišajeva, procesima usitnjavanja, sušenja,  ekstrakcije, destilacije, pročišćavanje, koncentriranja i fermentacije.  Najčešći i najefiksaniji prooces u dobijanju botaničkih proizvoda je ekstrakcija.  Ekstrakcija kao  tehnološka operacija koja ovisi od više parametara kao što su vrsta  ekstrakcije, vrta otapala, način pripreme biljnog mateijrala. Od načina ekstrakcije i parametara koji utiču na ekstrakciju, ovisit  će koliko ćemo izolirati biološki aktivnih tvari. To znači da i način pripreme botaničkih preparata uticati na koncetraciju i aktivnost bioloških aktvinih tvari.

Sve je veći broj naučnih istraživanja s ciljem pronalaska prirodnih proizvoda koji posjeduju različite biološke aktivnosti poput antioksidativnih, antimikrobnih, antidijabetskih i protuupalnih aktivnosti. Poznato je da antioksidativno djelovanje ekstrakata ovisi o načinu ekstrakcije.

Da bi se adekvatno  izdvojila biološki aktivna komponenta iz biljke, tj. da bi zadržala svoja biološki aktivna svojstva, potrebno je utvrditi optimalne uvjete ekstrakcije, te način pripreme i konzumiranja pripravaka. Kako navode neki autori, otapalo za ekstrakciju značajno mijenja procjenu antioksidativnih i drugih svojstava biljnih ekstrakata. Stoga je radi razvoja proizvoda na bazi biljnih ekstrakata značajno utvrditi korelacijske odnose između sastava i aktivnosti obzirom na vrstu ekstrakcije i vrstu otapala.

Za ova istraživana je uzeta biljka sikavica Silybum marianum.

 Silybum marianum  je ljekovita biljka koja se od davnina koristila za pripremu biljnih ekstrakta za liječenje različitih bolesti poput poremećaja jetre i žučnog mjehura. Najveće količine aktivnih sastojaka se dobijaju iz sjemena biljke. Sjeme sadrži približno 70 do 80% silimarina i 20 do 30% kemijski nedefinirane frakcije sastavljene od polimernih i oksidiranih polifenola spojevi. Silimarin je smjesa izomera flavonolignana: silibin, izosilibin, dehidrosilibin, silikristin, sildijanin i nekoliko flavonoida uglavnom taksifolina. Silimarin pokazuje širok spektar bioloških i farmakološke aktivnosti, koje uključuju antioksidativni, antiimflamatorni, antikancerogeni, antimetastatsko, antifibrotički i antiangiogeni efekati njegovo djelovanje protiv peroksidacije lipida i njegove sposobnosti da stimulira regeneracija jetre.

Biljka Silybum marianum  je biljka koja nije samonikla biljka  u našim područjima. Kako bi je mogli  razvijati nove proizvode na bazi sikavice, biljke je potrebno uzgojiti na oglednim parcelama, uzimajući u obzir ratličitu primjenu agtrotehnilkih mjera.

Obrziom na različite primjne agrotehničkih mjera uzgoja,  odredit će se profil fenolno-flavonoidnih sadržaja biljaka, antioksidativno, antiinflamatorno, antidijabetsko i antiartritično djelovanje, te antilipidna peroksidacijska svojstva, ovisno o načinu esktrakcije i odabiru otapala za uzgojenu biljnu vrste. Posebno će se obratiti pažnja na različite dijleove biljke ( list, korijen, sjemenke).  Posred toga, će se ispitati ulje sjemena sikavice dobijeno hladno-prešanim cijeđenjem. Hladno-prešanim cijeđenjem, dobije se ulje i pulpa koja također sadrži veliku količinu bioloških aktvnih tvar. Pulpa nastana kao nus produkt će biti podvgnuta ultrazvučnoj ekstrakciji, a dobijenom ekstraktu će se odrediti antioksidativna, antimikrobna, antiinflamatorna svojstva koristeći različute analitičke metode ispitivana za ista svojstva. Uz pretpostavku da će dobijeni ekstrakt pokazati visok nivo biološke aktvnosti, pokazat ćemo da kombinacija različitih vrsta izolacije tvari utiče na količinu izoloriranih bioloških aktivnih tvari. U preradi ljekovitog bilja kombinacijom različitih načina prerade ljekovitog bilja i načina ekstracije  može maksimalno iskoristiti biljni materijal kako bi dobili što veću količinu bioloških aktivnih tvari. Dobijeni rezultati istraživanja će poslužiti kao osnova za pripemu različitih preparata na bazi biljke Silybum marianum, kao i podaci za tehnologiju prerade ljekovitog bilja.

Istraživanja će se provditi u laboratorijama Biotehničkog fakulteta u Bihaću i laboratorijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci.

Projektom su obezbijeđena sredstva za nabavku repromateijala i potrebnih kemikalija za istraživanja, te putni troškovi za istraživače.