Akademsko osoblje

Ime i prezime Titula Zvanje/funkcija
Refik Šahinović Doktor Poljoprivrednih nauka Redovni profesor
Zemira Delalić Doktor Poljoprivrednih nauka Redovni profesor
Azra Bakrač Doktor Bioloških nauka Redovni profesor
Vildana Alibabić Doktor Biotehničkih nauka Redovni profesor
Halid Makić Doktor Biotehnoloških nauka Redovni profesor
Suzana Jahić Doktor Biotehnoloških nauka Redovni profesor
Husein Vilić Doktor Biotehnoloških nauka Vanredni profesor
Jasmina Ibrahimpašić Doktor Biotehničkih nauka Redovni profesor
Azra Skender Doktor Poljoprivrednih nauka Redovni profesor
Osman Perviz Doktor Tehničkih nauka Redovni profesor
Nermin Pračić Doktor Biotehnoloških nauka Redovni profesor
Aida Džaferović Doktor Biotehnoloških nauka Vanredni profesor
Melisa Oraščanin Doktor Biotehničkih znanosti Docent
Emir Mujić Doktor Biotehnoloških nauka Vanredni profesor
Vildana Jogić Doktor Biotehnoloških nauka Vanredni profesor
Fatima Muhamedagić Doktor Biotehnoloških nauka Vanredni profesor
Mirsad Ičanović Doktor Biotehnoloških nauka Vanredni profesor
Samira Hotić Doktor Tehničkih nauka Docent
Mejra Bektašević Doktor znanosti u znanstvenom području PRIRODNE ZNANOSTI, znanstveno polje KEMIJA, grana BIOKEMIJA I MEDICINSKA KEMIJA Docent
Edina Šertović Doktor Prehrambeno-tehnoloških nauka Docent
Elvisa Hodžić Doktor Hemijskih nauka Docent
Sabila Rekanović Doktor Tehničkih nauka u oblasti tehnologije Docent
Merima Toromanović Doktor Tehničkih nauka (uže naučno polje hemijsko inženjerstvo). Docent
Dinko Bećirspahić Doktor Poljoprivrednih nauka Docent
Subha Džafić Magistar Biologije Viši asistent

Uposlenici laboratorije Biotehničkog fakulteta

Enes Selimbegović Doktor Biotehnoloških nauka Docent
Samira Dedić Magistar Poljoprivrednih nauka-kontrola kvaliteta hrane Viši asistent
Anita Vuković MA Magistar ekologije Viši asistent