Studentska služba Biotehničkog fakulteta

Radno vrijeme sa studentima – svaki radni dan od 10:00 do 12:00

Halilagić Ešefa dipl.ecc. viši sturčni saradnik za studentske poslove II i III Ciklusa

Tel: 037/316-221

Fax:

E-mail: halilagicesefa@gmail.com