Studentska služba Biotehničkog fakulteta

Radno vrijeme sa studentima – svaki radni dan od 10:00 do 12:00

 

Halilagić Ešefa dipl.ecc. viši sturčni saradnik za studentske poslove II i III Ciklusa

Nanić Edin dipl.ecc. viši samostalni referent za studentske poslove I ciklusa

Tel:

Fax:

E-mail: