Posjeta predstavnika Federalnog zavoda za agropedologiju Biotehničkom fakultetu

Dana 02.11.2023. godine u posjetu Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, boravili su predstavnici Federalnog zavoda za agropedologiju pedvođeni direktorom Zavoda dr. sc. Dženanom Vukotićem. Razlog posjete je upoznavanje, ali i uspostavljanje bolje komunikacije u vezi kadrovskih i laboratorijskih kapaciteta ove dvije institucije i buduće suradnje na tom polju. Ovom prilikom predstavnici Zavoda posjetili su i laboratorije Biotehničkog fakulteta.

Prodekan za nastavu i studentska prof. dr. Aida Džaferović pitanja  zahvalila se Direktoru zavoda i njegovim saradnicima na pružanju pomoći pri obavljanju laboratorijskih analiza za studente II ciklusa studija Biotehničkog fakulteta.

Domaćini sastanka bili su prodekanesa za nastavu i studentska prof. dr. Aida Džaferović i prof. dr. Mirsad Ičanović.