Najbolje ocjenjeni nastavnici i saradnici Biotehničkog fakulteta u akademskoj 2019/2020 godini.

Na XIV (četrnaestoj) elektronskoj sjednici Naučno-nastavnog vijeća Biotehničkog fakulteta održanoj 21.10.2020 godine usvojen je Izvještaj Tima za osiguranje kvaliteta na Biotehničkom fakultetu o evaluacijskim anketama za zimski i ljetni semestar akademske 2019/2020 godine. Statističkom analizom rezultata provedene evaluacijske ankete studenta utvrđeno je sljedeće:

U zimskom semestru akademske 2019/2020 godine nastavnici su na nivou Fakulteta ocijenjeni veoma visokom ocjenom (prosječna ocjena 4,40) kao i asistenti (prosječna ocjena 4,74). Najbolje ocijenjeni nastavnici u ovom semestru su dr. sc. Azra Skender, vanredni profesor sa ocjenom 4,98, dr. sc. Zemira Delalić redovni profesor sa ocjenom 4,62 i dr. sc. Emir Mujić, docent sa ocjenom 4,46, dok su najbolje ocijenjeni saradnici/asistenti MA Anita Vuković sa ocjenom 4,86 i mr. sc. Merima Toromonović, sa prosječnom ocjenom 4,11. Od vanjskih saradnika među nastavnicima najbolje su ocijenjeni dr. sc. Krunoslav Indir, van. prof. (4,93), dr. sc. Vladimir Novotny, van.prof. (4,83) i BA Mušinović Amina, asistent (4,50)

U ljetnom semestru akademske 2019/2020 godine najbolje ocjenjeni nastavnicu su dr. sc. Vildana Jogić, van. prof. (4,38) i dr. sc. Zemira Delalić, red. prof. (4,14), dok su među saradnicima/asistentima najbolje ocjenjeni MA Anita Vuković (4,50) i dr.sc. Edina Šertović (4,07). Od vanjskih saradnika među nastavnicima najbolje su ocijenjeni dr. sc. Igor Stankić, van. prof. (4,50), BA Mušinović Amina, asistent (4,50)

Svim nastavnicima i saradnicima čestitamo na postignutim izvanrednim ocjenama, a naročito iskrene čestitke i pohvale upućujemo najbolje ocijenjenim nastavnicima.

dr. sc. Azra Skender, vanredni profesor
dr.sc. Edina Šertović, docent
dr. sc. Vildana Jogić, vanredni profesor
dr. sc. Emir Mujić, docent
mr. sc. Merima Toromonović, viši asistent