Studentska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Velhovo, Grad Bihać

Studenti I i II godine Biotehničkog fakulteta, smjera Prehrambena tehnologija i Inženjerstvo u zaštiti okoliša posjetili su 6. novembra 2020. godine Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Velhovo, Grad Bihać, zajedno sa predmetnim nastavnicima dr.sc. Elvisom Hodžić i dr.sc. Sebilom Rekanović, te višim asistentom mr. sc. Anitom Vuković u sklopu planirane terenske nastave.

Studenti su imali priliku obići cijelo Postrojenje i uvjeriti se u osiguranje ekološki prihvatljive i higijenske odvodnje, te prečišćavanja otpadnih voda kroz unaprijeđeni kanalizacioni sistem, kao i doprinos poboljšanju životnih uslova stanovništva Grada Bihaća i zaštiti prirodnih resursa. Samim time, Gradu Bihaću je omogućeno da postigne usklađenost sa Zakonom o zaštiti okoliša FBiH i Zakonom o vodama FBiH, te sa Evropskom direktivom o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EC).

Posebno smo ponosni na činjenicu da smo sve informacije o radu Postrojenja slušali u obilasku od Bachelora Biotehničkog fakulteta, Adnana Sovića, koji u JP „Vodovod“ trenutno odrađuje svoj pripravnički staž kao Inženjer u zaštiti okoliša. Zahvaljujemo se svom osoblju na ugodnom druženju, a posebno našem dragom kolegi.