fem.STEM 2024 – Konferencija bosanskohercegovačkih djevojaka i žena u STEM-u