Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da je Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću raspisao KONKURS / NATJEČAJ za upis studenata u I (prvu) godinu II ciklusa studija “ODRŽIVI SISTEMI PROIZVODNJE HRANE”

Upis studenata u I godinu II (drugog) ciklusa studija:
Odsjek: Održivi sistemi proizvodnje hrane
Smjer: Održivi sistemi proizvodnje hrane

Pravo upisa na I godinu II-og ciklusa studija imaju kandidati sa završenim prvim ciklusom studija i stečenih 240 ECTS bodova u skladu sa članom 154. Statuta Univerziteta u Bihaću kao i kandidati koji su završili četverogodišnji studij odgovarajućeg fakulteta po predbolonjskom sistemu školovanja.

Pokretanje inicijative za organiziranje studijskog programa drugog ciklusa studija „Održivi sistemi proizvodnje hrane“ u znatnoj mjeri je utemeljeno učešćem Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću u realizaciji Erasmus+ projekta „MSc in Sustainable Food Production Systems / STEPS“.

Projekat se realizuje udruženim naporima nekoliko univerziteta iz zemalja sa područja Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo) i partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije (Grčka, Češka Republika, Rumunija)

Najavljujemo da će Biotehnički fakultet zajedno sa Ministarstvom obrazovanja nauke kulture i sporta (MONKS) Unsko-sanskog kantona u mjesecu septembru 2020 organizirati prezentaciju studijskog programa „Održivi sistemi proizvodnje hrane“ kao i mogućnosti stipendiranja/sufinanciranja studija za studente. Biotehnički fakultet je u saradnji sa spomenutim ministarstvom osigurao određenu količinu sredstava za ovu namjenu.

Detaljne informacije o studijskom programu „Održivi sisitemi proizvodnje hrane“ na bosanskom, kao i na engleskom jeziku možet naći na web stranici Biotehničkog fakulteta