ODRŽAVANJA SVEČANE PROMOCIJE DIPLOMANATA I MAGISTRANATA BIOTEHNIČKOG FAKULTETA

PROMOCIJA:

V GENERACIJE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA – MAGISTARA

XII GENERACIJE PRVOG CIKLUSA STUDIJA – BAKALAUREAT/BACHELOR

Održat će se dana 24.11.2021. godine, srijeda, u 09:00h, u sali Muzeja Prvog zasjedanja AVNOJ-a.