OBAVIJEST o utvrđivanju načina, mjesta i rasporeda održavanja promocije dodjele diploma diplomantima/I ciklus studija i magistrantima/II ciklus studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Shodno Odluci Senata Univerziteta u Bihaću o održavanju pojedinačnih promocija dodjele diploma diplomantima/I ciklus studija i magistrantima/II ciklus studija na fakultetima Univerziteta u Bihaću (broj: 06-3813/2020. od 10.09.2020. godine), kojom je  utvrđen termin održavanju promocije dodjele diploma diplomantima/I ciklus studija i magistrantima/II ciklus studija na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, i to 25.09.2020. godine (Petak), određuje se da se ista održi u grupama, ne većim od 30 učesnika, a prema sljedećem rasporedu, u Amfiteatru Fakulteta, i to:

  1. Prva grupa u periodu od 0900 do 0945 (Šumarski odsjek),
  2. Druga grupa u periodu od 1000 do 1045 (Poljoprivredni odsjek),
  3. Treća grupa u periodu od 1100 do 1145 (Prehrambeni odsjek i odsjek Zaštite okoliša),
  4. Četvrta grupa u periodu od 1200 do 1245 (magistranti/II ciklus studija),

Prilikom održavanja promocije pridržavati se epidemioloških mjera prema preporukama Kriznog štaba USK-a, a u cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika Biotehničkog fakulteta i prevencije pojave i širenja zaraze Corona virusom. U pauzama između grupa izvršiti dezinfekciju Amfiteatra i namještaja.

Promociji mogu prisustvovati, uz menadžment Fakulteta, samo još diplomanti, magistranti sa svojim mentorima i predstavnici medija.