Prezentacija studijskog programa II ciklusa studija „Održivi sistemi proizvodnje hrane“

Obaviještavamo sve zainteresirane kandidate da će se prezentacija studijskog programa II ciklusa studija „Održivi sistemi proizvodnje hrane“ na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, kao i mogućnosti stipendiranja/sufinanciranje studija održati 16.09.2020. godine sa početkom u 12.00 sati.

Prezentacija navedenog studijskog programa i mogućnosti stipendiranja studija za studente organizira se zajedno sa Ministarstvom obrazovanja nauke kulture i sporta (MONKS) Unsko-sanskog kantona.

Pokretanje inicijative za organiziranje studijskog programa drugog ciklusa studija „Održivi sistemi proizvodnje hrane“ u znatnoj mjeri je utemeljeno učešćem Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću u realizaciji Erasmus+ projekta „MSc in Sustainable Food Production Systems / STEPS“.