OBAVIJEST o pokretanju obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca

Na osnovu Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama (”Službene novine Federacije BiH”, broj 66/13), Pravilnika o obuci, certifikatu i registru poljoprivrednih savjetodavaca (”Službene novine Federacije BiH”, broj 38/15) te Programa teorijske i praktične obuke za certificiranje (”Službene novine Federacije BiH”, broj 103/17), Rješenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 04-2-24/1-321-9/18 I.J. od 27.03. 2018. godine, Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću je ovlašten za provođenje obuke propisane Programom teorijske i praktične obuke za certificiranje, provođenje polaganja stručnog ispita i izdavanje certifikata za poljoprivrednog savjetodavca i provođenje obuke propisane Programom obavezne godišnje obuke certificiranih savjetodavaca i izdavanje potvrde za slijedeće oblasti savjetodavne djelatnosti:

  1. Ratarstvo, povrtlarstvo, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji,
  2. Voćarstvo, mehanizacija i ekonomika ove proizvodnje i 
  3. Stočarstvo, akvakultura, mehanizacija i ekonomika ovih proizvodnji.

Shodno tome, obaviještavamo zainteresirane kandidate da će početak obuke biti organiziran na Biotehničkom fakultetu, Univerziteta u Bihaću od dana 26.10. 2020. godine. 

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti zahtjev za pohađanje obuke i polaganje stručnog ispita na adresu: Biotehnički fakultet, Univerziteta u Bihaću, Luke Marjanovića bb 77000 Bihać, s naznakom za obuku savjetodavaca. Uz zahtjev kandidat dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeće dokumente:

  1. ličnu kartu,
  2. diplomu fakulteta (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine)
  3. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci završene visoke stručne spreme
  4. dokaz o uplati iznosa utvrđene naknade troškova za pohađanje obuke, polaganje stručnog ispita i izdavanje certifikata

Rok za prijavu kandidata je do 19.10.2020. godine.

Cijena obuke je 500,00 KM po kandidatu za osnovnu obuku, a u cijenu je uračunato pohađanje obuke, polaganje ispita i izrada/izdavanje certifikata (Rješenje Federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 04-24/3-246/18 od 23.01.2018. godine). Naknadu snosi kandidat, odnosno poslodavac kod kojeg je kandidat uposlen i uplaćuje je na račun stručne ustanove odnosno fakulteta broj: 3380002210005877, vrsta prihoda: 722631, Budžetska organizacija: 1805003 kod UniCredit banke dd Mostar, poslovna jedinica Bihać, svrha uplate „Obuka i polaganje stručnog ispita za poljoprivrednog savjetodavca“. Navedeni iznos kandidati će uplatiti nakon završenog roka za podnošenje zahtjeva, provjere kompletnosti dostavljenih zahtjeva i objavljivanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove za pohađanje obuke i pismenog obavještavanja svakog kandidata o datumu, vremenu i mjestu održavanja obuke.   

Informacije vezane oko obuke možete dobiti na broj telefona 037 228-059 ili na mob. 061 464-160 (doc. dr. Mirsad Ičanović). Isto tako o detaljima obuke možete se informirati i na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva.

U prilogu nastavni plan obuke za certifikaciju poljoprivrednih savjetodavaca za svaku nastavnu oblast savjetodavne djelatnosti (obrazac 2.):

https://btf.unbi.ba/wp-content/uploads/2019/05/Obrazac-1-Zahtjev.pdf