Biotehnički fakultet posjetili predstavnici firme GAT d.o.o. Sanski Most

Dana 24.12. 2019. Godine Biotehnički fakultet su posjetili predstavnici firme GAT d.o.o. Sanski Most. To je bila jedna od niza posjeta koja je toga dana organizirana na nivou Univerziteta u Bihaću. Ova renomirana firma posjeduje potpuno automatiziranu liniju za anodnu oksidaciju s napravom za prošišćavanje tehnoloških voda što ukazuje na razvijenu svijest o zaštiti okoliša. Obzirom da Biotehnički fakultet ima smjer Inženjerstvo u zaštiti okoliša pronađeni su načini saradnje ovih institucija. Saradnja će se bazirati kroz obavljanje stručne prekse studenata sa ovog smjera, ali i kontrole otpadnih voda firme GAT d.o.o. Sanski Most. Kako se firma bavi metalnom industrijom vršit će se određena ispitivanja otpadnih voda pojedinih faza tehnološkog procesa na teške metale. Ispitivanja će se provoditi u laboratoriji Biotehničkog fakulteta.