Posjeta prof. Izabele Michalak Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u okviru Erasmus+ Staff Mobility programa

U periodu od 03 – 07.07.2023. na Univerzitetu u Bihaću u okviru Erasmus+ Staff Mobility programa boravila je profesorica Izabela  Michalak sa Wroclaw Univerziteta Nauke i Tehnologije, Poljska.

U okviru posjete profesorica Izabela Michalak predstavila je Univerzitet u Wroclawu, studijske programe i naučno – istraživački rad, ali i projektne aktivnosti  čija je tematika usko vezana sa oblastima koje se izučavaju na Biotehničkom fakultetu. Profesorica Michalak je također posjetila laboratoriju Biotehničkog fakulteta, te uvidom u opremu sa kojom raspolaže ovaj fakultet izrazila spremnost za buduću zajedničku saradnju.

Profesorica Michalak je u okviru svoje posjete održala i predavanja za studente Biotehničkog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija. Tematske oblasti u okviru kojih su održana predavanja su bile:

  • The application of algal biomass in biorefinery
  • The potential applications of algal extracts in agriculture
  • Removal of metal ions biosorption
  • Bioremediation of contaminated soil