Konkurs za izbor u zvanja saradnika

Dekan Biotehničkog fakulteta raspisuje Konkurs za izbor u zvanja saradnika i to:

 

  • na širu oblast (područje): Poljoprivredne nauke;

polje: Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo;

uža oblast (grana): Uzgajanje šuma i urbanog zelenila (1 izvršilac);

 

  • na širu oblast (područje): Poljoprivredne nauke;

polje: Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo;

uža oblast (grana): Ekologija šuma i urbanog zelenila (1 izvršilac);

 

  • na širu oblast (područje): Poljoprivredne nauke;

polje: Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo;

uža oblast (grana): Uređivanje šuma (1 izvršilac);

 

  • na širu oblast (područje): Poljoprivredne nauke;

polje: Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo;

uža oblast (grana): Iskorištavanje šuma (1 izvršilac).

 

Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-u.