Odbrana magistarskog rada Almine Mešić

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću obavještava da će Almina Mešić, bachelor šumarstva, u petak 10. novembra 2023. godine, s početkom u 14h, braniti magistarski rad na temu Planiranje terenskih radova sastojinske inventure šuma za operativne potrebe šumarstva, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Odbrana magistarskog rada je javna.