Posjeta Federalnih ministara Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću

Dana 02.10.2023. godine Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću posjetili su Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder i  Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić.

Tokom posjete održan je sastanak na temu problematike zaštite okoliša i poljoprivrednih potencijala na području USK-a. Na sastanku se razgovaralo o jačanju laboratorijskih potencijala, uključivanju kapaciteta Biotehničkog fakulteta za rješavanje problematike Trgovska gora i osiguravanje stipendija za buduće studente. Jedna od tema sastanka je bila i saradnja ovih institucija na budućim zajedničkim aktivnostima i projektima.

Sastanku su, pored dekana Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, prof. dr. Huseina Vilića, prisustvovali i nastavnici sa Biotehničkog fakulteta, a koji se bave istraživanjima u ovim oblastima.