4. KONGRES PČELARSTVA I PČELINJIH PROIZVODA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Udruženje za nutricionizam i dijetetiku (BiH), Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, BiH; Veleučilište u Požegi, European Hygienic Engineering & Design Group – EHEDG (Njemačka), Pčelarski savezi u BiH sa svojim udruženjima; Agencija za sigurnost hrane BiH, BiH; Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, BIH; Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona (BiH), Udruga narodnog zdravlja Andrija Štampar, J.U. Veterinarski zavodi Bihać i Tuzla, USAID/Sweden FARMA II project, BiH;
organiziraju:

4. KONGRES PČELARSTVA I PČELINJIH PROIZVODA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
koji će se održati u Sarajevu 16. i 17. Novembra 2019. godine u hotelu Hollywood.

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

u ime Organizacijskog odbora pozivamo Vas na 4. KONGRES PČELARSTVA I PČELINJIH PROIZVODA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM koji će se održati u Sarajevu 16. i 17. Novembra 2019. godine u hotelu Hollywood.

Cilj Kongresa je povezivanja akademske zajednice, poljoprivrednih proizvođača, prehrambene industrije i iskusnih pčelara uz prezentiranje znanja i iskustva iz oblasti pčelarstva, pčelarske prakse, prerade pčelinjih proizvoda i apiterapije. Jedan od ciljeva Kongresa je i podizanje svjesti ukazivanjem na osnovne nedostatke institucionalnog i pravnog okvira u sektoru pčelarstva i proizvodnje pčelinjih proizvoda te preporučitvanje efikasnih rješenja.

 Na ovogodišnjem Kongresu tokom dva dana okupiti će se eminentni stručnjaci iz akademske zajednice iz industrije, pčelari, farmaceuti, liječnici, veterinari, tehnolozi, agronomi i svi drugi kojima su u fokusu interesa pčelarska proizvodnja i prerada u bilo kojem aspektu. Raduje nas činjenica da su u organizaciju uključene institucije koje svaka na svoj način pokriva određenu aktivnost, a njihov broj i pripadnost različitim znanstvenim i stručnim područjima potvrđuju važnost teme i daju posebnu interdisciplinarnost.

Ove godine ćemo poseban akcenat dati na standardizaciji kontrole kvalitete i ocjenjivanja pčelinjih proizvoda kao i na apiterapiju.

Stoga Vas s posebnim zadovoljstvom pozivamo da se aktivno uključite u rad Kongresa i sudjelujete u razmjeni znanja i iskustava, produktivnim raspravama i druženjem.

PRIJAVA RADOVA ( drugi poziv)

Sažeci (do 200 riječi), na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili engleskom jeziku šalju se na adresu: jasic_midhat@yahoo.com , ajozinovic@ptfos.hr ili salih.seferovic@hotmail.com .

 Sažeci kao i cjeloviti radovi će biti objavljeni u IV ZBORNIKU SAŽETAKA I RADOVA “PČELARSTVO I PČELINJI PROIZVODI“. 

Zbornik je ISSN katalogiziran i citiran u CAB znanstvenoj bazi podrzan uz EHEDG. Dosadašnji zbornici mogu se pogledat na web stranici https://www.hranomdozdravlja.com/?do=pcele

Osim toga postoji mogućnost objavljivanja i cjelovitih radova iz područja apiterapije u znanstveno-stručnom časopisu Hrana u zdravlju i bolesti, časopis za nutricionizam i dijetetiku ( časopis citiran u vise baza https://hrcak.srce.hr/hrana-u-zdravlju-i-bolesti ).

SEKCIJE KONGRESA

 • Opće teme iz oblasti pčelarstva,
 • Kvalitet pčelinjih proizvoda,
 • Bolesti pčelinjih društava,
 • Apiterapija,
 • Standardizacija, legislativa u oblasti pčelarstva i proizvodnje pčelinjih proizvoda
 • Prezentacije i predavanja iz oblasti medonosne biljke i
 • Pčelarska praksa.

VAŽNI DATUMI

15. oktobar 2019. Prijava sudjelovanja i dostava sažetaka 20. oktobar 2019. 

Obavijest o prihvaćanju sažetaka i dostava cjelovitih radova 10. novembra 2018. 

Uplata kotizacije

PRIJAVA SUDIONIKA/UČESNIKA:

Sudionici se trebaju prijaviti putem e-maila, kontakt osoba Salih Seferović (tajnik Skupa, Tuzla ) e-mail: salih.seferovic@hotmail.com Antun Jozinović, tel: +385 31 224 336, e-mail: ajozinovic@ptfos.hr (tajnik Skupa, Osijek)  Jasic Midhat tel: +38762 893-270, e-mail: Jasic_midhta@yahoo.com , kontakt za

KOTIZACIJE

Puna kotizacija* 100,00 KM (50 EUR)  Studentska (uz potvrdu)* 20,00 KM (10 EUR)  Dnevna* 50,00 KM (25 EUR) Osoba u pratnji* 50,00 KM (25 EUR)

Kotizacija uključuje:

 • sudjelovanje u radu Kongresa , 
 • zbornik sažetaka i radova sa poklonima firmi sponzora, 
 • osvježenje za vrijeme stanki i zajednički ručak i večeru sudionika.

SPONZORSTVO 

Za potencijalne sponzore, izlagače i donatore pripremljen je dokument s različitim opcijama sponzoriranja koji se može pronaći na web stranicama Kongresa.

Organizacioni odbor Kongresa

OKVIRNI PROGRAM SKUPA

PROGRAM PRVOG DANA KONGRESA (subota, 16. novembar / studeni 2019.)

 • Prijava i registracija sudionika 10 do 11 sati
 • Konferencija za tisak 9 -10 sati
 • Ceremonija otvorenja Kongresa 11-12 sati
 • Plenarna uvodna predavanja 12 do 14 sati Ručak 14 do 15 sati 
 • Predavanja i ostale aktivnosti 15 do 16 sati 
 • Prezentacije i predavanja iz oblasti legislativa i opće teme iz oblasti pčelarstva,  
 • Prezentacije i predavanja iz oblasti kvaliteta pčelinjih proizvoda, 
 • Prezentacije i predavanja iz oblasti bolesti pčelinjih društava,  
 • Prezentacije i predavanja iz oblasti apiterapija, 
 • Prezentacije i predavanja iz oblasti medonosne bilje i radovi iz pčelarske prakse. 
 • Poster prezentacije
 • Diskusija i zaključci
 • Kraj prvog dana
 • Svečana večera 19 i 30 sati

PROGRAM DRUGOG DANA KONGRESA (nedjelja, 17. novembar / studeni 2019.)  

 • Prijava i registracija sudionika 9 do 10 sati
 • Uvodna i ostala predavanja 10 do 14 sati 
 • Prezentacije i predavanja iz oblasti legislativa i opće teme iz oblasti pčelarstva,  
 • Prezentacije i predavanja iz oblasti kvalitet pčelinjih proizvoda,  
 • Prezentacije i predavanja iz oblasti bolesti pčelinjih društava,
 • Prezentacije i predavanja iz oblasti apiterapija,  
 • Prezentacije i predavanja iz oblasti medonosne bilje i radovi iz pčelarske prakse. 
 • Zaključci 14 sati 
 • Zatvaranje kongresa 15 sati