Monitoring projekta Erasmus+ CBHE MSc in Sustainable Food Production Systems / STEPS

U svrhu kontinuiranog praćenja projekata iz programa Erasmus+, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) Evropske komisije provodi sveobuhvatnu politiku praćenja na terenu. U tom kontekstu, Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Bosni i Hercegovini 18. 05. 2021. godine obavila je monitoring posjetu projektu Erasmus+ CBHE STEPS koji se realizira na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Monitoring navedenog projekta obavljen je od strane Suada Muhibića, direktora Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH, Mahire Zonić – projektnog službenika i asistentice Maše Vinšbah.
Svrha posjete je upoznavanje uposlenika BiH Nacionalne Erasmu+ kancelarije sa trenutno aktuelnim ali i završenim aktivnostima, kao i dobijanje povratnih informacije da li je projekt u toku realizacije naišao na bilo kakve probleme u operativnoj i / ili financijskoj relizaciji.
Pored doc. dr. Emira Mujića I prof. dr. Sabahudina Bajramovića sa Univerziteta u Sarajevu sastanku je prisustvovalo i drugo relevantno akademsko i administrativno osoblje uključeno u projekat STEPS, kao i studenti II ciklusa studija “Održivi sistemi proizvodnje hrane”, te uposlenici laboratorije Biotehničkog fakulteta. Ispred koordinatora projekta, Poljoprivrednog Univerziteta u Tirani (AUT) sastanku je putem video linka prisustvovala prof. Luziana Hoxha. Na kraju monitoringa održan je i planirani sastanak sa rektorom Univerziteta u Bihaću, prof. dr. Fadilom Islamovićem.
Sumirajući informacije nakon monitoring posjete, predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH iskazali su zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima i ostvarenim rezultatima u realizaciji projekta.