Akcija sadnje drveća pod nazivom “Jedno drvo čini razliku”

Studenti šumarskog odsjeka Biotehničkog fakulteta u Bihaću danas su učestovali u akciji sadnje drveća pod nazivom “Jedno drvo čini razliku”, koju je organizirao Centar za održivi razvoj (COR) Bihać, u sklopu “Lets Do It projekta – milion sadnica za jedan dan” i Info Centra Evropske unije u BiH.

Današnja aktivnost imala je za cilj da ujedno obilježi i Svjetski dan šuma i da ukaže na važnost prirodnih šumskih ekosistema širom Planeta, koji imaju ogromnu ulogu u očuvanju biološke raznolikosti. Ovom prilikom u urbanom naselju grada Bihaća, na Ozimicama II, posadili su osam stabala (tri crvenolisne šljive, dvije japanske trešnje, norveški javor, crveni hrast i ginko), s izrazitim ornamentalnim karakteristikama.

Drveće bilo da se nalazi u prirodnim šumama, urbanim šumama ili parkovima, čovjeku pruža neizmjerne koristi, kao što je zaklon, čista voda, čist zrak, hrana, biogorivo i dr.. Šume su naše medicinske škrinje, koje nas stoljećima snabdijevaju s lijekovima; mjesta za odmor i rekreaciju, te dom za preko 80% svjetske faune i flore.

Naši vrijedni studenti sigurno su mnogo naučili tokom ove aktivnosti i nadamo se da će ubuduće ovakvih događaja biti mnogo, kojima će se naši studenti rado odazvati