Sporazum o naučnoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Federalnog zavoda za agropedologiju u Sarajevu i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću