Posjeta prof. dr. Azre Skender Poljoprivrednom fakultetu na Çukurova Univerzitetu u Adani (Turska) u okviru Erasmus+ ICM Staff Mobility programa

Profesorica našeg fakulteta Azra Skender, posjetila je Poljoprivredni fakultet na Cukurova Univerzitetu u Adani (Republika Turska) u toku prošle sedmice, od 21. do 25. marta. Posjeta je realizirana kroz Erasmus+ projekt međunarodne mobilnosti, tačnije Erasmus+ ICM Staff Mobility for Teaching.U toku svoje petodnevne posjete, profesorica Skender je održala pet predavanja, od kojih je jedno predavanje vezano za predstavljanje Univerziteta u Bihaću i Biotehničkog fakulteta, a ostala su naučnog i stručnog karaktera. Također, posjetila je njihove laboratorije, eksperimentalna polja i zasade citrusa po kojima je ovaj dio Turske nadaleko poznat. Nova poznanstva sa profesorima i istraživačima ovog fakulteta biće od velike koristi za dalji naučno-istraživački rad između ove dvije institucije.