Posjeta profesora i studenta Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu Biotehničkom fakultetu u Bihaću

U sklopu aktivnosti vezanih za mobilnost i razmjenu nastavnog osoblja i studenata unutar Erasmus+ CBHE Projekta “MSc STEPS” i studijskog programa II ciklusa studija Održivi sistemi proizvodnje hranedana 22.12.2022. godine osoblje Biotehničkog fakulteta imalo je priliku ugostiti profesore i studente Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom prof. dr. Sabahudin Bajramović s katadre za makroekonomiku poljoprivrede i prehrambene industrije te prof.dr Milenko Blesić s katedre tehnologiju prehrambenih proizvoda biljnog porijekla održali su gostujuća predavanja za studente II ciklusa studija Održivi sistemi proizvodnje hrane.Teme gostujućih predavanja su se odnosile na Aktuelno stanje poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH sa osvrtom na dostignuti nivo održivosti i na Regulatorni uticaje na održivost sistema proizvodnje hrane (diskusija na temu: EU Strategija “Od polja do stola” u okviru Evropskog Zelenog plana). Pored ovoga dva studenta sa istoimenog studijskog programa MSc STES u PPF-a u Sarajevu imali su priliku učestvovati u praktičnim i laboratorijskim vježbama koje se izvode s novom STEPS opremom u laboratorijama Biotehničkog fakulteta.