Javna promocija projekta pod nazivom „Uticaj načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka“

U petak, 31. marta 223. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, upriličena je javna promocija projekta pod nazivom „Uticaj načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka“, koji je finaciran od strane Federalnog ministarstva nauke, kulture i sporta u sklopu javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje naučno/znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2022. godini, u iznosu od 8.810,64 KM. Voditelj projekta, prof. Dr. Halid Makić istakao je glavne ciljeve projekta: istražiti način izolacije bioloških aktivnih tvari biljke Silybum marianum (sikavica) na funkcionalna svojstva biljnih pripravaka, kao što su antioksidativna, antiinflamatorna, antidijabetska i druga svojstva u razvoju novih proizvoda. Pored toga, ispitaće se ulje sjemena sikavice dobijeno hladno-prešanim cijeđenjem, kojim se pored ulja dobija i pulpa kao nusproizvod, koja također sadrži veliku količinu biološki aktivnih tvari.

Projektom je planirana nabavka hemikalija, a tokom istraživanja koristiće se oprema laboratorija Biotehničkog fakulteta, Centra za obrazovanje odraslih, te Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na odsjeku za hemiju.

Projektni istraživački tim čine:

· Prof.dr. Halid Makić, voditelj projekta

· Prof.dr. Jasmina Ibrahimpašić, učesnik na projektu

· Doc.dr. Elvisa Hodžić, učesnik na projektu

· Doc.dr. Samira Hotić, učesnik na projektu

· Prof.dr. Biljana Plavšić-Davidović, saradnik na projektu (Prirodno-matematički fakultet Banja Luka)

· Emina Ćehajić-Gradinović, mladi istraživač, učesnik na projektu

· Doc.dr. Sebila Rekanović

· Mr.sc. Samira Dedić

· MA Anita Vuković

Očekivani rezultati projekta:

· Izrada magistarskog rada,

· Publikacije radova u časopisima u relevantnim bazama,

· Saopćenje na Međunarodnoj konferenciji u inostranstvu.