Upis studenata na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2024/2025. godini

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u I (prvu) godinu I, II i III  ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2024/2025. godini. Prvi prijavni rok traje od 19.6.2024. do 5.7.2024. godine, dok drugi prijavni rok traje od 15.7.2024. do 13.9.2024. godine. Detalji Konkursa sa općim odredbama, upisnim kvotama i uslovima, dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu.