Predstavnci Biotehničkog fakulteta u posjeti Republici Mađarskoj

Na poziv direktora kompanije „Association for Innovative Initiatives“ iz Mađarske, gospodina Denesa Viga, predstavnici sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću dr. sc. Mejra Bektašević i dr. sc. Merima Toromanović, kao i direktorica Poljoprivrednog zavoda USK-a dr. sc. Mehira Perviz i prevodilac prof. Lejla Šiljdedić, u periodu od 14.11. do 17.11. 2022. godine su boravile u službenoj posjeti u Mađarskoj.

Obavljena je posjeta sljedećim institucijama:

  • Kompanija MOULDETCH SYSTEMS u gradu Zalaegerszeg, koja se, pored ostalog, bavi i proizvodnjom dronova koji se koriste u poljoprivredne svrhe.
  • Univerzitet za poljoprivredu i prirodne nauke – MATE u Budimpešti; obilazak Instituta za tehnologiju i pedologiju, te sastanak s prorektorom Univerziteta MATE i dekanom Poljoprivrednog fakulteta.
  • Zavod za pedologiju – PRO PLANTA u Budimpešti; prezentacija softvera PRO PLANTA za obradu podataka pedoloških analiza, te obilazak laboratorijskih kapaciteta Zavoda.
  • Ministarstvo poljoprivrede Republike Mađarske; sastanak s zamjenikom državnog tajnika za međunarodne odnose.

Cilj posjete i sastanaka su bili uspostavljanje saradnje s navedenim institucijama i razmatranje mogućnosti realizacije različitih projekata, koji se planiraju već za 2023. godinu. Sve strane u razgovorima su istakle svoju spremnost za saradnju te zadovoljstvo i podršku budućim projektima.