Učešće prof. dr. Azre Skender na 8. Međunarodnom Kongresu poljoprivrede održanom na Poljoprivrednom fakultetu u Ankari (Republika Turska)

Profesorica našeg fakulteta Azra Skender učestvovala je na 8. Međunarodnom Kongresu poljoprivrede koji je održan na Poljoprivrednom fakultetu u Ankari (Republika Turska) od 26. do 28. oktobra. Na ovom impozantnom naučnom skupu profesorica Skender usmeno je prezentirala naučni rad sa naslovom “Pomological characteristics of native Cornelian cherry – natural resources for food production in Bosnia and Herzegovina”. Ovaj rad je nastao kao rezultat trogodišnjeg istraživanja u okviru naučno-istraživačkog projekta „Genetička i pomološka karakterizacija drijena u prirodnim populacijama BiH“ a koji je finansiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.