Finalna prezentacija projekta pod nazivom ”Jačanje administrativnog sistema za upravljanje i podršku oznaka zaštite geografskog porijekla (TCP/BIH/3801)”

Dana 14. 09. 2022. godine u Konjicu je održana Finalna prezentacija projekta pod nazivom ”Jačanje administrativnog sistema za upravljanje i podršku oznaka zaštite geografskog porijekla (TCP/BIH/3801)” pod pokroviteljstvom FAO (Food and Agriculture Organization of United Nations). Na prezentaciji su sudjelovali gospodin Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore USK-a, Elvedin Miljković, dipl. oec., šef Odsjeka za pripremu i implementaciju projekata u Općinskom organu uprave Velika Kladuša zajedno sa profesorima sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću; prof. dr. Halidom Makićem i prof. dr. sc. Suzanom Jahić.

Na prezentaciji su predstavljeni rezultati mapiranja tradicionalnih proizvoda (metoda, iskustvo, proizvodi) u Bosni i Hercegovini te je predstavljen sadržaj knjige ”Book of traditional food products with the potential of geographical indications in Bosnia and Herzegovina”. Osim ostalih, u knjizi je predstavljeno osam tradicionalnih proizvoda sa područja Unsko-sanskog kantona, na čijoj pripremi je radila prof. dr. sc. Suzana Jahić.

Također, prezentirana su iskustva i drugih zemalja iz regiona i svijeta kao što su Turska, Grčka i Francuska, a u vezi sa mapiranjem ili razvojem novih geografskih oznaka. Na prezentaciji je bilo govora o postupku registracije geografske oznake u Bosni i Hercegovini. Kao zaključak prezentacije utvrđene su buduće aktivnosti koje će biti provedene u Bosni i Hercegovini na jačanju administrativnog sistema za upravljanje i podršku oznaka zaštite geografskog porijekla.

Obrtnička komora u saradnji sa profesorima Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću implementira projekt pod nazivom ”Tradicionalni ugled hrane” u okviru granta USAID Tourism, a jedna od aktivnosti je i registracija domaćih tradicionalnih proizvoda kao garantirano tradicionalni specijalitet. Stoga, ova prezentacija održana u Konjicu od velike je koristi učesnicima na projektu za pripremu proizvođačkih specifikacija i vođenja postupka registracije tradicionalnih proizvoda kao garantirano tradicionalnih specijaliteta.