Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022 – smjer: Nutricionizam

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini na Prehrambenom odsjeku, smjer: Nutricionizam.

Detalji Konkursa dostupni su u pdf-dokumentu