Predavanje prof. dr. Dubravka Maćešića u sklopu programa CEEPUS programa

U sklopu CEEPUS programa u periodu od 06-10.05.2019. godine, na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću je boravio prof. dr. Dubravko Maćešić, uposlenik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za specijalnu proizvodnju bilja. Tokom boravka, menadžment Biotehničkog fakulteta zajedno sa Uredom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću i koordinatorom za CEEPUS programom ispred Univerziteta u Bihaću prof. dr. Jasminom Ibrahimpašić je održao informativni sastanak i upoznao prof. Maćešića o aktivnostima na Univerzitetu u Bihaću i Biotehničkom fakultetu, a kada je u pitanju međunarodna saradnja.  Također, u sklopu boravka dana 09.05.2019. godine sa početkom u 12 sati (Svečana sala Biotehničkog fakulteta) prof. dr. sc. Dubravko Maćešić je održao predavanja studentima poljoprivrednog odsjeka na teme:  

1. Predstavljanje djelatnosti i obljetnica Sveučilišta u Zagrebu (350 godina ) i Agronomskog fakulteta (100 godina).
2. Aktualna istraživanja i razmišljanja o krmnim i energetskim kulturama.