POZIV ZA PRIJAVU ZA STIPENDIRANJE RAZMJENE STUDENATA/NASTAVNIKA NA VYATUS MAGNUS UNIVERZITETU U KAUNASU, LITVANIJA

OBAVIJEST O OTVORENOM POZIVU ZA PRIJAVU ZA STIPENDIRANJE RAZMJENE STUDENATA/NASTAVNIKA NA VYATUS MAGNUS UNIVERZITETU U KAUNASU, LITVANIJA, UNUTAR ERASMUS+ ICM PROGRAMA (MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST) ZA ZIMSKI/LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2019/2020.

Obaviještavamo vas da je otvoren Poziv za prijavu na program stipendiranja mobilnosti studenata sva tri ciklusa studija, kao i nastavnika Univerziteta u Bihaću (zimski/ljetni semestar 2019/2020. godina) na Vyatus Magnus univerzitetu u Kaunasu, Litvanija. Studijske oblasti unutar kojih je moguća prijava su: inžinjering, društvene nauke, poslovno upravljanje, poljoprivreda i šumarstvo.
Prijava na zimski/ljetni semestar se odnosi samo na osoblje (5 dana + 2 dana putovanja), a na ljetni za studente (cijeli semestar).

PROCEDURA PRIJAVE ZA STUDENTE:

Sve prijave se dostavljaju na email adresu alma.bosnic@unbi.ba gdje se iskazuje interes za prijavu na Vyatus Magnus univerzitet u Kaunasu unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni semestar 2019/2020.godine, navodi se godina studija, prosjek ocjena, Odsjek i Fakultet na kojem se studira, te Odsjek na koji se prijavljuje na instituciji domaćinu, zatim motivaciono pismo na engleskom jeziku, obavezna napomena da li je već uzeto učešće u nekom od programa razmjene ili ne, te dokaz o poznavanju engleskog jezika (u slučaju neposjedovanja međunarodno priznatog certifikata, priznaje se certifikat izdat od strane matičnog Univerziteta (obratiti se Uredu za međunarodnu saradnju na gore navedenu mail adresu).
Mjesečna stipendija iznosi 800 eura + 275 eura za putne troškove
PROCEDURA PRIJAVE ZA OSOBLJE:

Nastavno osoblje dostavlja mail na alma.bosnic@unbi.ba u kojem iskazuje interes za prijavu na Vyatus Magnus univerzitet u Kaunasu unutar Erasmus+ ICM programa za ljetni ili zimski semestar 2019/2020.godine, CV na engleskom jeziku, iskaz o korištenju programa razmjene u toku aktuelne akademske godine (ukoliko je korišteno), pozivno pismo od institucije domaćina, plan predavanja ovjeren od strane matične institucije i institucije domaćina. Kontakt email na instituciji domaćinu za sve neophodne dokumente je erasmus.zua@vdu.lt. Nastavnici treba da posjeduju minimum B2 nivo znanja engleskog jezika.

Dnevnica za osoblje iznosi 140 eura + 275 eura za putne troškove

Selekcija prijavljenih kandidata (studenata i osoblja) će se izvršiti na osnovu jasno utvrđenih kriterija od strane imenovane komisije.

Rok za prijavu uz svu traženu dokumentaciju je srijeda, 18.12.2019. godine.
Informacije o partnerskom Univerzitetu, kontakt informacije o Erasmus+ koordinatorima, te listu predmeta, možete pronaći na sljedećem linku: https://www.vdu.lt/en/studies/courses/

Očekujemo vaše prijave! ?