Posjeta predstavnika Biotehničkog fakulteta Veleučilištu u Karlovcu

Dekan Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, prof. dr. Husein Vilić sa saradnicama
prof.dr. Jasmina Ibrahimpašić i prof. dr. Aida Džaferović u srijedu 06. 03. 2024. godine
posjetili su Veleučilište u Karlovcu. Razlog posjete je potpisivanje Sporazumao zajedničkoj
saradnji. Naime, u organizaciji ovogodišnje međunarodne naučno – stručne konferencije „5. juni –
Svjetski dan zaštite okoliša“ kao suorganizator od ove godine pridružuje se i Veleučilište u
Karlovcu. Na radnom sastanku se razgovaralo o učešću u suorganizacji i pripremama za Konferenciju
Biotehničkog fakulteta i Veleučilišta u Karlovcu, koji imaju srodnih oblasti izučavanja, a
slični su i po godinama postojanja. Naša saradnja počela je još prije nekoliko godina i dekani
oba fakulteta su izrazili veliko zadovoljstvo potpisivanja Sporazuma, naglašavajući značaj
zajedničke saradnje.