Radno-konsultativni sastanak predstavnika visokoškolskih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Danas je u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma i uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke održan radno-konsultativni sastanak predstavnika visokoškolskih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine te Zavoda za agropedologiju i hidrologiju Federacije BiH a na temu Tragovske gore i organizacije međunarodne naučno stručne konferencije 5. juni – Svjetski dan zaštite okoliša koju po osmi put organizuje Biotehnički Fakultet Univerziteta u Bihaću. Dogovoreno je da će se ove godine centralni događaj po pitanju problematike oko Trgovske gore na nivou Bosne i Hercegovine upravo održati u sklopu ove konferencije što nam čini posebno čast i zadovoljstvo da smo kao Fakultet prepoznati na nivou Federacije ali i države Bosne i Hercegovine. U narednom periodu slijedi niz sastanaka i dogovora oko same realizacije ovog događaja. Ispred Biotehničkog fakulteta na sastanku su prisustvovali dekan prof. dr Husein Vilić, predsjednica Organizacionog odbora konferencije prof. dr Jasmina Ibrahimpasic te predsjednica Programskog odbora prof. dr Aida Džaferović. Koristim priliku da se zahvalim resornim ministricama prof dr Jasni Duraković i prof dr Nasihi Pozder, gospođi Mersiji Talić ispred Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK, te svim prisutnima koji su dali podršku na današnjem sastanku.

Dekan Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću
Prof dr Husein Vilić