Potpisan Ugovor o korištenju prostorija Islamskog pedagoškog fakulteta za potrebe organizacije nastave Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću