Konkurs za upis studenata na Univerzitetu u Bihaću

Univerzitet u Bihaću objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu Prvog, Drugog i Trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u Bihaću u akademskoj 2021/2022. godini. Konkurs traje od 21. juna do 16. jula 2021. (prvi prijavni rok) i od 19. jula do 24. septembra 2021. godine (drugi prijavni rok). Detalji Konkursa dostupni su u zasebnom pdf-dokumentu. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću dostupna je u zasebnom pdf-dokumentu.