Promocija priznanja „Prijatelj nauke/znanost“

Priznanje “Prijatelj nauke/znanosti” dodjeljuje se za značajne uspjehe i evidentan doprinos organizaciji i razvoju naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti, te širenje spoznaja o značaju nauke i primjene rezultata naučno-istraživačkog rada u svim oblastima društvenog i privrednog života u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini u cjelini. Dan nauke/znanosti u Federaciji BiH prvi put je obilježen 2019. godine, na inicijativu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koju je prihvatila Vlada FBiH te se od tada obilježava svakog 12. decembra s ciljem populariziranja nauke i naučno-istraživačkog rada u javnosti. Prijedloge za dodjelu priznanja utvrđuje Savjet za nauku i Sektor za nauku i tehnologije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Na sam Dan nauke/znanosti u FBiH, u utorak, 12. decembra u zgradi Vlade Federacije BiH Mostaru je održana ceremonija dodjele priznanja “Prijatelj nauke/znanosti. Univerzitet u Bihaću je prepoznat kao naučno-istraživačka institucija koja je dala veliki doprinos nauci. Za značajne uspjehe i evidentan doprinos organizaciji i razvoju naučno-istraživačke djelatnosti, te popularizaciju nauke i promociju BiH na domaćem i međunarodnom planu, priznanje “Prijatelj nauke” je dobio Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Iz Ministarstva navode da se priznanja „Prijatelj nauke/znanosti“ dodjeljuju i pojedincu-naučnom radniku za uspjehe ostvarene u tekućoj godini. Jedan od ovogodišnjih dobitnika priznanja “Prijatelj nauke/znanosti” je dr.sc. Halid Makić, redovni pofesor na Biotehničkom fakultetu. Povodom Dana nauke/znanosti dana 14. 12. 2023 na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću održana je se promocija ovog značajnog priznanja.

Čestitke povodom priznanja Biotehničkom fakultetu i prof. dr. sc. Halidu Makiću uputio je u ime rektora Univerziteta u Bihaću, prorektror za naučno – istraživački rad i međuuniverzitesku saradnju Univerziteta u Bihaću prof. dr. sc. Nevzet Veladžić, te je istakao da se zaista radi o vrlo značajnom priznanju ne samo za profesore Biotehničkog fakulteta već i za Univerzite u Bihaću. Bila je ovo prilika da se predstave projekti koje je realizirao Biotehnički fakultet, te je tom pril-ikom prezentaciju svih projekata prezentirao prodekan za naučno – istraživački rad Bio-tehničkog fakulteta prof .dr. sc. Emir Mujić. Tom prilikom prof. Mujić je istakao da je do sada na Biotehničkom fakultetu realizirano 66 projekata, od kojih je najveći broj finansiralo Federalno ministarstvo. Istakao je i naglasio da je na većem broju projekta koji su implementirani na Biotehničkom fakultetu voditelj bio prof. Makić.

Dekan prof. dr. sc. Husein Vilić tokom svog obraćanja je istakao svoje zadovljstvo što je na čelu institucije koja je dobitnik ovako značajnog priznanja i zahvalio se svim kolegama koji su svojim radom dali ogroman doprinos da Biotehnički fakulte bude prepoznat kao instutucija koja je ovogodišnji dobitnik ovog značajnog priznanja. Ove nagrade su motivacija da nastavimo dalju edukaciju i da ulažemo u svoje znanje, koje bi kasnije iskoristili u različitim područjima. Obilježavanje ima za cilj da podrži nauku u funkciji mira i razvoja, a svrha je i da se istakne važnost veze između nauke i društva. Ove nagrade simboliziraju naše kolektivno priznanje prema izuzetnim doprinosima naših profesora u proširenju naučnih spoznaja i primjeni njihovih rezultata. Na ovaj način pokazuje se da se cijeni naučno – istraživački rad i ljudi koji se bave naukom.