Javna promocija projekta pod nazivom „Uticaj načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka“

U petak, 31. marta 223. godine na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, upriličena je javna promocija projekta pod nazivom „Uticaj načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka“, koji je finaciran od strane Federalnog ministarstva nauke, kulture Read More …

Učešće prof. dr. Azre Skender na 8. Međunarodnom Kongresu poljoprivrede održanom na Poljoprivrednom fakultetu u Ankari (Republika Turska)

Profesorica našeg fakulteta Azra Skender učestvovala je na 8. Međunarodnom Kongresu poljoprivrede koji je održan na Poljoprivrednom fakultetu u Ankari (Republika Turska) od 26. do 28. oktobra. Na ovom impozantnom naučnom skupu profesorica Skender usmeno je prezentirala naučni rad sa naslovom “Pomological Read More …