Učešće prof. dr. Azre Skender na 8. Međunarodnom Kongresu poljoprivrede održanom na Poljoprivrednom fakultetu u Ankari (Republika Turska)

Profesorica našeg fakulteta Azra Skender učestvovala je na 8. Međunarodnom Kongresu poljoprivrede koji je održan na Poljoprivrednom fakultetu u Ankari (Republika Turska) od 26. do 28. oktobra. Na ovom impozantnom naučnom skupu profesorica Skender usmeno je prezentirala naučni rad sa naslovom “Pomological Read More …

Motivaciona radionica pod nazivom „Uspješne poduzetnice iz oblasti uzgoja i prerade ljekovitog bilja i agroturizma“.

Dana 26.09.2022. u prostorijama Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, održana je motivaciona radionicapod nazivom „Uspješne poduzetnice iz oblasti uzgoja i prerade ljekovitog bilja i agroturizma“.Motivaciona radionica je održana kao projektna aktivnost u implementaciji projekta „Razvoj iimplementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema Read More …