Sporazum o naučnoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Federalnog zavoda za agropedologiju u Sarajevu i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Dana 08 novembra tekuće godine u prostorijama Federalnog zavod za agropedologiju u Sarajevu, potpisan je Sporazum o naučnoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Federalnog zavoda za agropedologiju u Sarajevu, kojeg zastupa direktor Dženan Vukotić, i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Read More …

Potpisan Ugovor o korištenju prostorija Islamskog pedagoškog fakulteta za potrebe organizacije nastave Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Dekan Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr. Husein Vilić, je danas sa dekanom Islamskog pedagoskog fakulteta Univerziteta u Bihaću prof. dr Hajrudinom Hodžićem potpisao Ugovor o korištenju prostorija Islamskog pedagoskog fakulteta za potrebe organizacije nastave za studente Biotehničkog fakulteta. Read More …

OBAVIJEST o pokretanju obuke za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca 

Informacije o pokretanju obavezne obuke poljoprivrednih savjetodavaca za 2023. godinu, kao i informacije o teoretskoj i praktičnoj obuci certifikovanje poljoprivrednih savjetodavaca možete naći na sljedećim linkovima: Obuka za certificiranje poljoprivrednih savjetodavaca – BIOTEHNIČKI FAKULTET (unbi.ba) Redovna godišnja obuka certificirani poljoprivrednih Read More …