Sporazum o naučnoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Federalnog zavoda za agropedologiju u Sarajevu i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

Dana 08 novembra tekuće godine u prostorijama Federalnog zavod za agropedologiju u Sarajevu, potpisan je Sporazum o naučnoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Federalnog zavoda za agropedologiju u Sarajevu, kojeg zastupa direktor Dženan Vukotić, i Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, Read More …