Promocija projekta pod nazivom “Genetička i pomološka karakterizacija drijena u prirodnim populacijama BiH

U ponedjeljak, 06.07.2020. na Biotehničkom fakultetu održana je javna promocija projekta pod nazivom “Genetička i pomološka karakterizacija drijena u prirodnim populacijama BiH”. Finansiranje projekta je odobrilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a pod voditeljstvom prof. dr. Azre Skender. Projektne aktivnosti su planirane u trajanju od 12 mjeseci. Po prvi put će se u Bosni i Hercegovini izvršiti ovako opsežno istraživanje drijena. Cilj istraživanja je da se odredi genetička varijabilnost upotrebom mikrosatelitnih markera, evaluira vrijednost lokalnih genotipova analizom hemijskih i morfoloških svojstava ploda. Na taj način će se dobiti jasnija slika o stanju i vrijednosti biljnih genetičkih resursa BiH kada je u pitanju ova voćna vrsta, a lokalni farmeri  i ruralno stanovništvo mogu biti motivirani za plantažni uzgoj drijena.