ECTS Koordinator

ECTS Koordinator na Biotehničkom fakultetu

mr. sc. Merima Toromanović, Viši asistent

tel: +387/37/228-059

fax: +387/37/228-057

e-mail: