Opće informacije

Adresa: Luke Marjanovića bb, 77000 Bihać

Tel: + 387 37 228-059

Fax: + 387 37 228-057

E-mail: btf@unbi.ba

Dekan: dr. sc. Husein Vilić, van. prof.
Prodekan za nastavu:
dr. sc. Aida Džaferović, docent
Prodekan za naučno-istraživački rad:
dr. sc. Emir Mujić, docent

Osnivanje i organizacija studija

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, osnovan je 1998. godine. Biotehnički fakultet je visokoškolska javna ustanova Unsko-sanskog kantona koja obavlja djelatnost visokog obrazovanja i naučno istraživačku djelatnost.
Nastavni i naučno-istraživački rad se organizuje kao diplomski studij, a u toku je i organiziranje postdiplomskih studija za sticanje naučnog stepena magistra bio-tehničkih nauka. Diplomski studij kao trajni proces djelatnosti Fakulteta realizuje se kroz različite oblike nastave za sve predmete utvrđene nastavnim planom i nastavnim programima.
Nastavnim planom utvrđuju se nastavni predmeti i ukupan broj časova predavanja, vježbi i drugih oblika nastavnog rada. Diplomski studij traje 4 godine tj. 8 Semestara.
Studij je do akademske 2005/06. godine bio organiziran na dva odsjeka : Poljoprivredni i Prehrambeni.
Na Poljoprivrednom odsjeku je postojao samo jedan smjer i to opšti. Od akademske 2006/07. godine, Biotehnički fakultet je krenuo sa implementacijom Bolonjske deklaracije i oformio na postojećim odsjecima slijedeće smjerove;

– Poljoprivredni odsjeci :
smjer Ratarstvo-provrtlarstvo
smjer Stočarstvo
smjer Organska poljoprivreda
smjer Voćarstvo-vinogradarstvo
smjer Šumarstvo

– Prehrambeni odsjeci :

smjer Prehrambena tehnologija
smjer Zaštita okoliša

– Šumarski odsjek :

smjer Šumarstvo

 

Nakon uspješno završenog studija, studenti dobivaju diplomu Bachelor-a poljoprivrede, odnosno prehrambene industrije.

 

Prostor, laboratorije i oprema

Fakultet raspolaže sa ukupno oko 1000 m2 prostora. Ima opremljenu laboratoriju za hemiju, biohemiju, mikro-biologiju i laboratorij za instrumentalne analize u kojima se gotovo svakodnevno vrše praćenja, analize i kontrola kvaliteta proizvoda.
U ovim laboratorijama studenti izvode vjeľbe a diplomanti izvode eksperimentalni dio za svoje diplomske radove. Fakultet je smješten u ulici Luke Marjanovića bb.

Organizovanje nastave

Nastava se izvodi po tipu teoretske i praktične nastave. Zvanična dužina studija je 4 godine, u 8 semestara po 15 sedmica nastave u svakom semestru. Sedmični broj časova nastave je od 25-30 sati.
Teoretska nastava se izvodi po klasičnom metodu predavanja. Praktična nastava se, u zavisnosti od predmeta, izvodi :
u laboratorijama,
putem seminara,
na terenu,
u proizvodnim organizacijama