Akademsko osoblje

Akademsko osoblje Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću

    Ime i prezime                  Titula Zvanje/funkcija
Refik Šahinović Doktor Poljoprivrednih nauka Redovni profesor
Zemira Delalić Doktor Poljoprivrednih nauka Redovni profesor
Mirsad Veladžić Doktor Biotehničkih nauka Redovni profesor
Azra Bakrač Doktor Bioloških nauka Vanredni profesor
Vildana Alibabić Doktor Biotehničkih nauka Vanredni profesor
Halid Makić Doktor Biotehnoloških nauka Vanredni profesor
Suzana Jahić Doktor Biotehnoloških nauka Vanredni profesor
Husein Vilić Doktor Biotehnoloških nauka Vanredni profesor
Jasmina Ibrahimpašić Doktor Biotehničkih nauka Vanredni profesor
Azra Skender Doktor Poljoprivrednih nauka Vanredni profesor
Ifet Šišić Doktor Tehničkih nauka Vanredni profesor
Osman Perviz Doktor Tehničkih nauka Vanredni profesor
Nermin Pračić Doktor Biotehnoloških nauka Vanredni profesor
Aida Džaferović Doktor Biotehnoloških nauka Docent
Melisa Oraščanin Doktor Biotehničkih znanosti Docent
Emir Mujić Doktor Biotehnoloških nauka Docent
Vildana Jogić Doktor Biotehnoloških nauka Docent
Safeta Redžić Doktor Hemijskih nauka Docent
Fatima Muhamedagić Doktor Biotehnoloških nauka Docent
Mirsad Ičanović Doktor Biotehnoloških nauka Docent
Samira Hotić Doktor Tehničkih nauka Docent
Mejra Bektašević Doktor znanosti u znanstvenom području PRIRODNE ZNANOSTI, znanstveno polje KEMIJA, grana BIOKEMIJA I MEDICINSKA KEMIJA Docent
Edina Šertović Magistar Poljoprivrednih nauka- kontrola kvaliteta hrane Viši asistent
Elvisa Hodžić Magistar Hemijskih nauka Viši asistent
Merima Toromanović Magistar Prehrambenih nauka Viši asistent
Sabila Rekanović Magistar Prehrambenih nauka Viši asistent
Dinko Bećirspahić Doktor Poljoprivrednih nauka Docent
Anita Vuković MA Magistar ekologije Viši asistent
Subha Džafić Magistar Biologije Viši asistent

 

Uposlenici laboratorije Biotehničkog fakulteta:

Enes Selimbegović Doktor Biotehnoloških nauka Docent
Samira Dedić Magistar Poljoprivrednih nauka-kontrola kvaliteta hrane Viši asistent