Studenti Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću učestvovali na Naučno – istraživačkom kampu za mlade III

Ovih dana okončan je treći Naučno – istraživački kamp za mlade koji je održan na Tjentištu, Nacionalni park Sutjeska, u periodu od 26.10. – 29.10.2018. godine. Kamp je  realiziran u okviru projekta „Naučno-istraživački kamp za mlade“ koga finansira Ambasada SAD u Sarajevu, a sa sadržajima i aktivnostima koji promovišu međuetničku saradnju mladih u Bosni i Hercegovini. Projekt je organizovao konzorcijum organizacija koje čine: ToPeeR Doboj, Zelene Staze – Green Tour Tuzla, Umjetnička grupa „Lucido“, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Tuzla, Filozofski fakultet Tuzla, Biotehnički fakultet Bihać, Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku, Saobraćajni fakultet u Doboju, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Univerzitet Istočno Sarajevo, NVO „EKO-Leonardo“ Priboj, Sara Srebrenica, Vijeće mladih „Bremen“ Lukavac, Polaris Tuzla, Univerzitetsko sportsko društvo Tuzla, Stećak Brčko distrikt BiH, UG „Don“ Prijedor, OK „Pod istim suncem“ Jablanica, Udruženje „Oaza“ Trebinje, Udruženje SEF Lukavac, Centar za unapređenje bezbjednosti saobraćaja Banja Luka, Krav Maga Tuzla, JU Javna biblioteka Lukavac, Crveni križ općine Lukavac i Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ Lukavac.

Učesnici Kampa su bili podijeljeni u nekoliko timova različitih naučnih disciplina, u okviru kojih su provodili naučno istraživanje na teme iz tehničkih, društvenih, zdravstvenih, prirodnih i sportskih nauka. Mladi su bili podijeljeni ovisno o vrsti studija ili interesu za istraživanje u mješovitim timovima, a radili su pod mentorstvom univerzitetskih profesora i asistenata. Kao rezultat istraživanja biti će napisani i objavljeni zajednički studentski i učenički radovi. U okviru Kampa bilo je predviđeno i niz zajedničkih aktivnosti za sve učesnike, kao što su društvene radionice, muzikoterapija, edukativni časovi, zajedničke analize, izlet te niz sportsko-rekreacionih sadržaja.

Ispred Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću učešće na kampu su uzeli studenti sa smjera Zaštita okoliša: Franjić Anica, Sović Adnan, Abdić Elvis i Mehinović Ilda, u pratnji koordinatora na NIK-u III mr.sc. Toromanović Merime.