Projekat „Invertizacija lipljena i pastrmke u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji“

Štampa
Klikova: 1976

Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću je dobio odluku o finansiranju naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u 2011. godini za aplicirani projekat „Invertizacija lipljena i pastrmke u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji“. Projekat će biti finansiran od strane Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke.  Realizacija projekta započela je prema planiranim aktivnostima 17. septembra 2012. godine. Prvo terensko istraživanje trajalo je pet dana i obuhvatilo više ekološki važnih lokacija na vodotoku Une i njenih pritoka Krke i Krušnice. Projekat je okupio stručnjake ne samo Bosne i Hercegovine , nego i susjednih zemalja. Voditelj projekta je dr Azra Bećiraj, a učesnici istraživanja su enimirani stručnjaci:  dr. Radoslav Dekić, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u  Banja Luci, dr. Sadbera Trožić-Borovac, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, dr. Predrag Simonović, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, dr. Vera  Nikolić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, dr. Marina Piria Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, dr. Šahinović Refik, Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, dip. biolog Ana Tošić, dip. biolog Dubravka Škraba, dip. biolog Irma Ičanović, dip. biolog Irma Šarić-Kadić. Pri relizaciji projekta pridružili su se dip. biolog Vlado Kerkez, mr. Aida Džaferović, predsjedavajući Općinskog vijeća Bihać Željko Mirković, Glavni federalni poljoprivredni ministar Mehmed Čeligija, direktor Komunalnog preduzeća u Bosanskoj Krupi Nijaz Tatarević, rendžeri Nacionalnog parka Una, te predstavnici ribarskih udruženja.
Realizirano je planirano uzimanje uzoraka za morfo-anatomske, hemtaloške, fiziološke, genetičke, i hemijske analize, te uzorci za analizu vode. Projektom planirane analize odnose se posebno na autohtone vrste lipljena (Thymallus thymallus L.) i pastrmke (Salmo trutta m. fario L), iako su mjerenja izvršena i na ulovu ostalih vrsta poput peša, potočne mrene, pijora itd. Slijedeće terensko uzorkovanje planirano je za proljeće 2013. godine.

(Prijem kod dekana dr Halida Makića pred polazak na teren)

 

(uzorkovanje vode na lokaciji Krka, Martin Brod)

 

(priprema za izlovljavanje riba agregatom)

 

(uzorkovanje zoobentosa)

 

(prikupljanje uzoraka za PCR analizu)

 

(drženje sa rektorom i dekanom nakon terena)

Pratite nas i na:

Kontakt

Unverzitet u Bihaću
Biotehnički fakultet
Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać 
Tel: +387 (37) 22 80 59
Fax: +387 (37) 22 80 57
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
www.btf.unbi.ba