Održan sastanak direktora JPK „Komrad“ Bihać i Dekana Biotehničkog fakulteta sa saradnicima

Datum kreiranja 13 Decembar 2014 Klikova: 1813

U cilju kvalitetne implementacije projekta „Uspostavljanje kapaciteta selekcije otpada“, koju implementira Biotehnički fakultet, na prijedlog Dekana i ostalih učesnika na projektu, 08. 12. 2014. godine održan je sastanak na kojem su prisustvovali direktor JKP-a „Komrad“ u Bihaću g-din Hadis Jusić, te stručni saradnik, g-din Muharem Veladžić.

Projekt finansira Federalno ministarstvo okoliša i turizma pod programom “Podrška dizanja svijesti o okolišu u Federaciji BiH“.Voditelj projekta je dr.sc. Halid Makić, a učesnici na projektu su doc.dr.sc. Jasmina Ibrahimpašić, prof.dr.sc. Ifet Šišić, mr.sc. Elvisa Hodžić i mr.sc. Mejra Bektašević.
Na sastanku je predstavljen projekt i dogovorene su konkretne aktivnosti. JPK Komrad Bihać može se aktivno uključiti u cilju kvalitetnije implementacije projekta, te povećanja svojih tehničkih i ljudskih kapaciteta pri upravljanju otpadom. Kako je cilj projekta razviti model uspostave koncepta primarne selekcije otpada na tri lokacije (kampus Univerziteta „Grmeč“, ul. Irfana Ljubijankića i ulica Safveta-bega Bašagića), dovoreno je da će JPK „Komrad“ Bihać preuzeti selektirani otpad sa svih lokacija. Također, dogovoren je i način zbrinjavanja organskog, te elektronskog otpada. Komunalno preduzeće će obezbijediti potrebni kontejner za zbrinjavanje elektronskog otpada koji će biti lociran u Kampusu. U sve aktivnosti će biti uključeni studenti Biotehničkog fakulteta, naročito odsjek Zaštite okoliša. Implementacijom projekta, pored ekoloških efekata, stvaraju se bolji uvjeti za edukaciju studenata.
Obzirom da je dekan istakao značaj uspostave bio-kompostane, dovoreno je da se na lokaliteu kampusa Univerziteta ista i uspostavi. Kompostirati će se biološki otpad prikladan za kompostiranje (vrtni ili zeleni otpad, suho lišće, granje, sijeno, slama i  slično), kako onaj koji nastaje u samom Kampusu, tako i biološki otpad koji prikuplja JPK „Komrad“ prilikom uređenja parkova i zelenih površina. Konačni produkt biokompostiranja koristiće se, između ostalog, za ozemljavanje samog odlagališta otpada, te oglednih parcela Biotehničkog fakulteta.

Pratite nas i na:

Kontakt

Unverzitet u Bihaću
Biotehnički fakultet
Luke Marjanovića bb, 77 000 Bihać 
Tel: +387 (37) 22 80 59
Fax: +387 (37) 22 80 57
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
www.btf.unbi.ba